Historia MK PZKO Trzanowice

MK PZKO zostało założone 7.grudnia 1947. Pierwsze Walne zebranie odbyło się w gospodzie u „Wanoka“. Pierwszym przewodniczącym PZKO został wybrany pan Adam Niemczyk, który to miał największe zasługi w powstaniu koła PZKO. Funkcję tą piastował przez okres 5 lat.

Zebrania zarządowe odbywały się w małym wynajętym pokoiku u Wanoka. Brak własnego lokalu dawał się odczuć na każdym kroku a zwłaszcza po wymówieniu małej świetlicy na potrzeby własne właściciela gospody. Zebrania zarządu i część prób odbywaz się w szkole a zebrania członkowskie w lokalu PGR w Trzanowicach.

Kiedy ZG PZKO rzuca hasło „Dwadzieścia świetlic na 20-lecie PZKO“, nasze koło korzysta z tej oferty. Otrzymuje dotację z ZG PZKO 45000 Kč i są poczynione pierwsze kroki ku zrealizowaniu naszych planów wybudowania włanego Domu PZKO. Było trzeba pokonać wiele, wiele przeszkód. Dużo ludzi patrzyło nieprzychylnie na nasz projekt wybudowania własnego domu PZKO. Udało się pokonać wszystkie przeszkody, wytrwać i w r. 1966 otrzymujemy zezwolenia na budowę naszego własnego domu PZKO. Niestrudzony i wytrwały w staraniach o rozpoczęcie budowy naszego domu PZKO był przewodniczący koła PZKO p. Karol Filipiec. Zostaje powołany komitet budowlany w składzie:

Karol Filipiec – jako kierownik budowlany
Inż. Edward Janczyk – jako kierownik techniczny
Otto Wojoczek – jako koordynator prac budowlanych
Karol Jaworek – troska o sprawy finansowe.

Oprócz nich do głosów doradczych w tej komisji dołączyli: Jan Buba, Gustaw Szmek i Ludwik Kula. Masa członków służyła przy budowie pomocą fizyczną, kto nie potrafił pracować, wspierał PZKO finansowo. Największy wysiłek przy budowie domu należy do niestrudzonych członków, a to: Karola Filipca, Ottona Wojoczka, Józefa Mierki, Karola Jaworka, Władysława Biołka.

W roku 20-lecia PZKO dochodzi do wykończenia prac budowlanych, uporządkowania terenu koło budynku. W dniu 3. września 1967 następuje otwarcie naszego nowo wybudowanego domu PZKO. Odbywa się uroczysta akademia w Sali u Wanoka w przededniu otwarcia naszego domu PZKO. Są wręczone odznaczenia z ramienia ZG PZKO zasłużonym członkom. W dniu otwarcia naszego domu odbywa się uroczysty, barwny pochód od dawnej świetlicy u Wanoka ku naszej nowej świetlicy. Pogoda dopisuje, toteż cała uroczystość z bogatym programem kulturalnym gościnnych zespołów odbywa się w parku koło naszego domu PZKO. Otwarcia domu z symbolicznym przecięciem wstęgi dokonują najstarsi wiekiem członkowie PZKO, państwo Ewa i Józef Mierkowie. Od tego dnia cała praca PZKO skupia się w naszym domu - w naszej świetlicy.

© MK PZKO Trzanowice 2009-2020, authors: Magdalena & Dominik Rylko, domino216(at)seznam.cz