Historie MK PZKO Třanovice

MK PZKO bylo založeno 7. prosince 1947. První valná hromada se odehrála v hospodě u "Vanoka". Prvním předsedou PZKO se stal p. Adam Niemczyk,který se nejvíce přičinil k založení MK PZKO. Tuto funkci spravoval 5 let.

Setkání vedení PZKO se odehrávaly v malém pronajatém pokojíku u "Vanoka". Nedostatek vlastního sálu či budovy všem nedával spát,zvlášť po tom,co jim majitel hospody oznámil,že pokojík u "Vanoka" už nebude pronajímat kvůli vlastním potřebám. Setkání vedení teď bývaly ve škole,a setkání členů MK PZKO v PGR v Třanovicích.

Když hlavní štáb PZKO vyhlašuje heslo "Dvacet sálů ku příležitosti 20-letí PZKO", naše sdružení využívá tuto nabídku. Dostává dotaci od hlavního štábu 45 000 kč a konečně začíná realizace prvních plánů výstavby vlastního sálu PZKO. Museli jsme překonat hodně překážek. Mnoho lidí se na tento projekt nedívalo přátelsky, ale nakonec se podařilo všechny tyto potíže překonat a v roce 1966 dostáváme konečně dovolení k výstavbě vlastního sálu PZKO. Největší zásluhy na započetí tohoto projektu měl předseda PZKO p.Karol Filipiec. Je povolán stavební výbor se členy :

Karol Filipiec – jako vedoucí stavby
Ing. Edward Janczyk – jako vedoucí techniky
Otto Wojoczek – jako koordinátor stavebních prací
Karol Jaworek – péče o finance.

Kromě nich se na výstavbě sálu podíleli: Jan Buba, Gustaw Szmek i Ludwik Kula. Mnoho dalších členů přispívalo při stvabě svou pomocí, fizycky a ti,co nemohli pracovat, pomáhali finančně. Nejvíce práce odvedli zasloužilí členové,a to: Karol Filipiec, Otto Wojoczek, Józef Mierka, Karola Jaworek, Władysław Biołek.

V roce 20-letí PZKO dochází k zakončení stavby sálu PZKO. Dne 3. září 1967 se oficiálně otevřel sál PZKO. Den před otevřením sálu PZKO se odehrává velkolepá slavnost u "Vanoka", při níž obdržují vyznamení zasloužilí členové PZKo z rukou hlavního štábu.V den otevření našeho sálu se odehrává slavnostní pochod od dávného sálu u "Vanoka" k našemu novému domovu. Počasí je krásné,a proto se celá tato oslava s vystoupením všech tanečních souborů koná venku v parku kolem sálu PZKO. Symbolickou pásku přestřihují vyznámní členové PZKO : Ewa a Józef Mierkovi. Od tohoto dne se všechny akce, práce dělají v našem domově - v našem sálu.

© MK PZKO Trzanowice 2009-2020, authors: Magdalena & Dominik Rylko, domino216(at)seznam.cz