Akce - tradice zůstavají

Od vzniku PZKO v naší obci jsou každoročně pořádány plesy Každý ples má svoje motto. Byl slezský ples, ples ku 30-letí PZKO, pohádkový ples atd. Do roku 1981 byly plesy pořádány ve spolupráci se školou. Od začátku pořádání plesů,byly plesy PZKO na vysoké úrovni.

Následující dlouhodobou akcí byly "věnce" . Po dlouholeté nepřízni počasí se tyto akce zrušily. Byla to vždycky zábava v přírodě,na louce p. Kiszy nebo p.Szarowského nad řekou Stonávkou. Kulminačním bodem bylo pouštění věnců do potoka,které upletly děvčata-tanečnice. Kluci vcházeli do vody, chytali věnce,aby si mohli s tou dívčínou,od které věnec byl,zatančit. Na břehu Stonávky se potom ještě zazpívaly naše krásné písně jako "Płyniesz Olzo" nebo "Świtezianku".

Na začátcích vzniku PKZO byly pořádany radovánky ve spolupráci se školou, která zahajovala program krásným průvodem na louku p.Kiszy. Děti předvedly dobře nacvičený program, za co je čakala příjemná překvapení.

© MK PZKO Trzanowice 2009-2020, authors: Magdalena & Dominik Rylko, domino216(at)seznam.cz